Behandlingar

Innan behandling

Innan behandlingen påbörjas besiktigas hästen grundligt. Vid minsta tveksamhet om vad som orsakar problemet rekommenderas att hästen undersöks av veterinär.

Här hittar du mer information om priser på produkter och behandling.

Massage, mobilisering, elektro-, ljusterapi och djupvågsbehandling

Många hästar har problem med muskelspänningar. De kan uppstå av snedbelastningar från felaktigt avpassad utrustning. Överansträngning, ett felaktigt träningsupplägg, eller skador som orsakats i hagen på ett eller annat sätt. Muskelspänningar som funnits en längre tid kan i sin tur ge följdskador. Massage och stretching är därför en viktig del vid all träning av hästar! 

Jag ger din häst Genuin Svensk Massage i förebyggande och behandlande syfte.  GSM bygger på selektiv muskeltöjning som innebär att man provocerar, töjer och dränerar varje muskelgrupp/muskel för sig.

Även stretching ingår som en del i behandlingen för att återge musklerna och lederna ett normalt rörelseomfång.

Vid behandling använder jag även elektroterapi. Elektroterapin släpper muskelspänningar där det är svårt att påverka med massage. Det är en smärtfri behandlingsform som är mycket användbar.

Jag använder också ljusterapi som bygger på elektromagnetisk strålning med olika våglängder som påverkar på cellnivå. Det är en smärtfri och säker behandlingsform för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd.

Jag använder även en djupvågsmaskin framtagen till att behandla hästarnas muskler, fascia och bindväv på ett effektivt men skonsamt sätt.

Jag känner igenom ledernas rörlighet i ben, hals, rygg , länd och bäcken. Detta gör jag genom att mobilisera och justera lederna för att kontrollera att där finns en normal rörlighet.

Helheten är viktig

För att din häst ska fungera optimalt och må bra är helheten en förutsättning. 

ALLA hästar kan råka ut för infektioner, virus, magproblem etc. Och det är viktigt att man tar hänsyn till detta, som hästägare. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa hästen om den blivit utsatt för något sådant problem.

Det finns naturmedel som hjälper mot både virus, infektioner, utrensningsproblem, störningar av mage och tarmflora, mögelproblem mm. Alla väldigt vanligt förekommande problem på hästar i allmänhet.

Faktorer som påverkar helheten är:

 • Bra boendemiljö
 • Foder, mineraler
 • Vatten
 • Hovvård
 • Tandvård
 • En väl avpassad utrustning
 • Ett väl avvägt träningsupplägg
 • Ett förtroendefullt samarbete med veterinär och massageterapeut

Jag kan bidra med en del av helheten genom att:

 • Se till att din hästs muskler är i god form
 • Rekommendera bra mineraler och naturmedel för att hästen ska behålla en god inre balans
 • Hjälpa till med träningsupplägg
Det är viktigt att tänka på att massage och alternativa behandlingar är förebyggande och rehabiliterande. Det ska användas som komplement till veterinärmedicin.

Vid behandling av din häst

Vid all behandling skall hästen vara torr och ren man får inte ha på glansspray eller liniment före behandlingen. Det krävs oftast 3-5 behandlingar för att se en förbättring, beroende på typ av problem.

Undersökning och behandling sker alltid i samråd med ägaren/tränaren. För att få ett bra resultat är det viktigt att orsaker till problemen hittas och rättas till, samt att rekommendationer följs.

Det är avgörande för att resultatet ska bestå.