Massage

Massage kan vara lämplig vid:

 • Muskelspänningar/stelhet
 • Rörelseinskränkningar/störningar i rörelsemönstret
 • Motstånd i arbetet/plötsligt nedsatt prestationsförmåga
 • Efter skada på muskel/sena/ligament
 • Attitydproblem/nervositet/stress
 • Dåliga hovar

Massage skall inte ges vid:

 • Feber
 • I det akuta skedet på luxationer/bristningar/frakturer
 • Infektioner, gäller även kort efter vaccinationer
 • Tidigare än 1-2 veckor efter cortison/antibiotikabehandling
 • Hudsjukdommar
 • Lymfangit

Hästens reaktion på massagebehandling

 • Ökar blodcirkulation och lymffunktion
 • Normaliserar muskelspänningar
 • Påskyndar läkningsprocesser/minskar ärrbildning
 • Verkar stimulerande/lugnande

För en häst med muskelvävnad med låg vävnadsstatus svarar kroppen vanligen med en kraftigt ökad genomblödning i det berörda området. Detta medgör frigörande av slaggämnen och därmed en viss svullnad. Den masserade kroppsdelen kommer således att bli trycköm, i vissa fall stel. Stelheten släpper snabbt, max ett dygn efter behandlingen. Under förutsättning att lymfsystemet klarar den ökade belastningen. Det trycköma tillståndet kan finnas kvar mellan 1-5 dagar. Ömheten kan komma samma dag eller, i svåra fall, efter 2-4 dagar. Allt beroende på status.

Häst som masseras regelbundet och med hög vävnadsstatus upplever bara en positiv känsla, båda psykiskt och fysiskt. Allt mellan ovan nämnda stadier kan förekomma. Hästens reaktion är således helt kopplat till den status hästens kropp befinner sig i. Det samma gäller vid behandling av skador. Det finns således inga givna regler eller normer för hur hästen svarar eller reagerar på behandlingen, ej heller på hur snabbt lymfsystemet kan arbeta, främst då det gäller att bearbeta ödem och gallor, dock kan man påskynda arbetet med vissa liniment.