Djupvågsbehandling

Effektiv behandling av hästens värk och muskelspänningar – på ett mjukt och skonsamt sätt.

AtlasMarooneOne är en djupvågsmaskin framtagen till att behandla hästarnas muskler, fascia och bindväv på ett effektivt men skonsamt sätt.

Maskinen jobbar med mekaniska pulseringar mellan 5-19 Hz. Det gör att djupvågorna går både inåt och längs ytan. Hästen upplever behandlingen behaglig då man kan jobba runt omkring problemområdet men ändå få effekt där. Den mekaniska pulseringen med ca 400-120 harmoniska pulseringar per minut skapar rörelse i vävnaden och ”skakar” igång stora områden, både brett och djupt. Med behandlingsmaskinen AtlasMaroonOne når man både djupare än händerna klarar av, samtidigt som verkningsgraden ökar.

Hög verkningsgrad ger snabb effekt, varför behandlingen når otroliga resultat på bara några minuter.

De djupa vågorna går skonsamt genom kroppens lager och sätter igång rörelse, både brett och djupt.

Djupvågsbehandling är otroligt effektiv vid behandling av hästar, till stor del på grund av hästens anatomi. Hästens relativt stora muskelmassa gör att de djupa vågorna sprids snabbare och över mycket större ytor än vid behandling av människor. När maskinen t.ex. hålls mot hästens nackparti går det att följa vibrationen över ryggen och ända bak till hästens svans.