Ljusterapi

Ljusterapi bygger på elektromagnetisk strålning med olika våglängder som påverkar på cellnivå. Det är en smärtfri och säker behandlingsform för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd.

Det finns olika sorters ljusterapi beroende på vilken typ av ljus man använder sig av.

Laser har koherenta ljusvågor, det betyder att ljusvågorna ligger i fas med varandra och är precis likadana. Det gör att man kan rikta ljuset mycket mer fokuserat dit man vill. Ljuset når ca 4-5 cm djupt in i kroppen. Laser finns med olika effekter för olika bruk. Högeffektlaser eller lågeffektlaser.

Andra ljusterapiformer som Biolight eller Pharmalight har vågor som ser likadana ut men är inte i fas, de krockar med varandra och tappar styrka och får mer spridning. Därför kan man inte rikta ljuset så precist och det går heller inte så djupt in i kroppen. Behandlingen blir ytligare.

Ljus av rätt våglängd kan förse cellerna med nödvändig energi för att få igång eller påskynda kroppens egna läkningsprocess. Celldelningen påskyndas.

Lasern återställer/normaliserar spänningen i cellmembranet. Jonerna kan då lätt ta sig in och ut ur cellen. Vi påverkar även fagocytosen (immunförsvaret) med ljusterapi så att slaggprodukter som döda/skadade celler och bakterier lämnar det skadade området snabbare.

Beroende på ljusets hertz kan även blodkärlsvidgning uppstå. Det sänker trycket i vävnaden. Smärtan lindras och läkningen underlättas.

Med en lågeffektlaser kan man t.ex. behandla:

 • Sårskador
 • Muskelskador, muskelspänningar
 • Gallor, ödem, svullnader
 • Kroniska inflammationer
 • Hud och slemhinnor
 • Senskador
 • Bursit
 • Smärta

Behandlingen är smärtfri. Det förekommer att man kan få ont efter behandlingen. Det har då satt igång en läkningsprocess som är positiv och det går över efter någon timma – en dag.

Man bör inte behandla vid:

 • Feber
 • Cancer
 • Epilepsi
 • Blödande skador
 • Graviditet
 • Tillväxtzoner i långa rörben